ColaborăriLiceul colaborează cu Asociaţia MOCAPI – Franţa; Kinder Sollen Sehen – Germania.


Parteneriatele asigură progresul instituției de învățământ!

Liceul Teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă este o instituție  de învățământ de tip special din mun. Chișinău. Pentru asigurarea unei educații de calitate pentru elevii cu necesități speciale, instituția dezvoltă noi parteneriate, la nivel local, național, internațional.

Liceul Teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă al doilea an, consecutiv,implementează proiecte ce asigură dezvoltarea mediului fizic și educațional pentru elevii deficienți de vedere.

Anul 2019-2020 a fost anul implementării proiectului finanțat de Clubul Internațional al Femeilor din Moldova( CIFM) în valoare de 150 000 lei în colaborare cu AO ,,Pro Visus”- asociația părinților elevilor din liceu, care a contribuit la efectuarea lucrărilor de reparație a blocului alimentar, deschiderea unui bloc sanitar adaptat, aplicarea pavajului tactil în curte și pe holuri, pereți, panouri tactile amenajarea spațiului pentru relaxare a elevilor în aer liber.

Anul 2021, la fel este unul benefic pentru comunitatea educațională a liceului. Proiectul ,,Dezvoltarea abilitatilor personale si intelectuale ale elevilor cu deficiente de vedere”,de valoare mică (10000euro), finanțat de Agenția Austriacă de Dezvoltare (AAD), Ambasada Austriei în Moldova, în parteneriat cu AO ,,Pro Visus”, derulat în perioada aprilie 2021-octombrie 2021 a îmbunătățit semnificativ condițiile atât ambietale cât și cele educaționale din liceu.

În baza Acordului de colaborare, durabil, între AO,, LOW VISION” și Liceu, elevii slab văzători beneficiază de tehnică asistivă și ustensilenecesare desfășurării procesului instructiv-educativ, și în mare măsură pentru formarea deprinderilor de viață.

Colectivul didactic așteaptă cu drag revenirea elevilor din vacanță pentru a organiza activități mult mai atractive și pline de inovație.

Direcția liceului aduce sincere mulțumiri organizațiilor partenere pentru contribuției în vederea creșterii calității educației elevilor slab văzători.

Director interimar, Aurica BRÎNZA.