Despre instituție

Complexul edilitar al Liceului Teoretic pentru copii cu deficiențe de vedere este un monument istoric amplasat pe strada Vlaicu Pârcălab din Chișinău. Acesta reprezintă un ansamblu constituit din două proprietăți imobiliare comasate în perioada postbelică și este inclus în Registrul monumentelor istorice de categorie locală din Chișinău[1] la inițiativa Academiei de Științe.

Istoric

n 1858, proprietarul casei aflată pe strada Vlaicu Pîrcălab era subcolonelul Mihail Șciokin, conform celor mai vechi documente. În ultimii ani ai secolului al XIX-lea, avocatul Eugeniu Keningshantz a cumpărat o parte din proprietatea acestei case individuale și a demolat construcțiile existente pentru a construi două case noi. În 1940, proprietarii casei erau Sheila și Bercu Sternberg. Clădirea de pe colțul străzilor Vlaicu Pîrcălab cu București este o proprietate separată, alcătuită din două părți: una veche, înființată în mijlocul secolului al XIX-lea, și cealaltă nouă, construită la sfârșitul aceluiași secol. Între anii ’80 ai secolului XX și anul 2002, în complexul arhitectural de pe strada Vlaicu Pîrcălab 32 a funcționat Școala Specială nr. 8 pentru copii cu vederea slabă. În 2002, aceasta a fost reorganizată în Liceul Tehnologic pentru Copii cu Vederea Slabă, care astăzi se numește Liceul Teoretic pentru copii cu deficiențe de vedere.

Descriere

Un edificiu cu un singur etaj, amplasat la colțul cartierului, construit pe un plan rectangular, cu una dintre cele două laturi situate pe un demisol, cu fațadele aliniate la liniile roșii ale străzilor Vlaicu Pârcălab și București. Planimetria simplă este concepută în jurul unui perete longitudinal central care conectează încăperile printr-un sistem de anfiladă circulară. Fațada principală, îndreptată spre strada București, se compune din nouă axe inițial goluri de ferestre, dintre care una a fost modificată în trecut în poartă principală, evidențiată de un rezalit încununat cu un fronton triunghiular. Arhitectura fațadei laterale a fost, de asemenea, modificată, cu inițial cinci axe, fiecare pereche de ferestre înlocuită cu o fereastră rectangulară mare, și o ușă laterală, care astăzi este blocată cu zidărie, amplasată într-un portic lateral aflat lângă poarta în curte. Accesul se făcea prin galeria lungă de-a lungul fațadei posterioare, lărgită cu o terasă cu colțurile tăiate oblic, construită astăzi cu zidărie. Toate colțurile fațadelor orientate spre strada București sunt accentuate prin rezalite, cu trei ferestre, cu partea superioară în arcuri în plin cintru, dominate prin atice din piatră, alcătuite din tumbe laterale și un fronton triunghiular, acestea făcând parte din parapetul clădirii, iar grilajul din metal a dispărut. Intrările în casă și colțurile clădirii sunt flancate de pilaștri, susținând partea superioară a pereților care formează impresia de antablament. În anul 2022, fațada monumentului de arhitectură a fost renovată și reînviată la starea sa inițială, reafirmându-se importanța monumentului în patrimoniul arhitectural local.

Galerie

Vila Urbană până la renovare (2)


Casa Individuală după renovarea fațadei/ Vila Urbană după renovarea fațadei. Astăzi blocul „B”


Casa individuală – privirea din curtea liceului  Astăzi blocul „A”/ Vila Urbană, intrare principală, privire de pe  str. București