Locuri vacante

VACANSII ÎN

LT CU PROFIL TEHNOLOGIC PENTRU COPII CU VEDEREA SLABĂ

LA 08 IUNIE 2021

  1. Logoped – 1,0 salariu ( nedeterminată)
  2. Psiholog – 1,0 salariu ( nedeterminată)
  3. Psihopedagog – 1,0 salariu ( nedeterminată)
  4. Învățător la clasele primare – 1,0 salariu ( determinată)
  5. Profesor de fizică- 15 ore ( determinată)
  6. Profesor de matematică – 20 ore ( nedeterminată)
  7. Profesor de limba engleză – 24 ore ( nedeterminată)
  8. Bibliotecar – 0,5 salariu ( determinată)
  9. Îngrijitor de încăperi – 1,0 salariu ( nedeterminată)

Administrația liceului