Raport de activitate

DISCUTAT ŞI APROBAT

LA CONSILIUL PROFESORAL

PROCES-VERBAL NR. ___

____ _____________ 2017

RAPORT DE ACTIVITATE

A LICEULUI TEORETIC

CU PROFIL TEHNOLOGIC PENTRU

COPII CU VEDEREA SLABĂ

ANUL DE STUDII 2016-2017

– mun. CHIŞINĂU —