Rețeaua școlară

Ciclul primar: 5 clase (4 –rom.; 1 –rusă) -24 elevi;

Ciclul gimnazial: 6 clase (5 –rom.; 1 –rusă) -43 elevi;

Ciclul liceal: 2 clase (rom.) -14 elevi.

Total în liceu -81 elevi

cl. I A -7 elevi cl. V -9 elevi

cl. I B -3 elevi cl. VI -6 elevi

cl. II -5 elevi cl. VII A -7 elevi

cl. III -5 elevi cl. VII B -4 elevi

cl. IV -4 elevi cl. VIII -9 elevi

Total ciclul primar -24 elevi cl. IX -8 elevi

Total ciclul gimnazial -43 elevi

cl. XI -7 elevi

cl. XII -7 elevi

Total ciclul liceal -14 elevi

Total în instituţie -81 elevi