Rețeaua școlară

CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU

PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT

 DIRECȚIA EDUCAȚIE,TINERET ȘI SPORT SECTORUL CENTRU

LICEUL TEORETIC PENTRU COPII CU DEFICIENȚE DE VEDERE

01.09.2023  nr. 01-03/86

Rețeau de clase și elevi la 01.09.2023

 a  Liceului Teoretic pentru Copii cu Deficiențe de Vedere

Nr.
d/o
Clasa Limba de studiere Profil
(umanist, real, arte, coreografie etc.)
Numărul de elevi,
din care:
Număr mediu de elevi
I-IV V-IX X-XII
1 I rom 4 x x x
 2  II  rom 8  x x x
 3  III  rom 7  x x x
4 IV rom 8 x x x
Total I-IV 4     27 x x 7
1 V A rom x 5 x x
2 V B rom x 6 x x
3 VI rom x 10 x x
4 VII A rom x 7 x x
5 VII B rusă x 4 x x
6 VIII rom x 5 x x
7 IX rom x 5 x x
Total V-IX 6     x 42 x 6
1 X rom umanistic x x 3 X
2 XII rom umanistic x x 4 x
Total X-XII 2     x x 7 4
TOTAL general 13     76 6

Directorul instituției            Aurica BRÎNZA

L.Ș