Strategia de dezvoltare

Transformarea Liceului Teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă într-o instituţie specială competitivă, ce prestează servicii educaţionale- corecţional-recuperatorii de calitate, prin valorificarea efectivă a relaţiilor de parteneriat şi cooperare cu diverşi factori educaţionali, sociali şi comunitari, întru formarea unor personalităţi autonome şi creative, capabile să se adapteze uşor la regimul muncii adulte şi cerinţele societăţii de mâine.